Over BSure

Bsure is een verzekeringslabel van de Maduro & Curiel’s Insurance Services N.V. Onder dit label worden diverse verzekeringsproducten aan de cliënten van de bank aangeboden. De Maduro & Curiel’s Insurance Services N.V. is geen verzekeraar. De risico’s zoals gedekt op de diverse verzekeringen onder de voor Bsure van toepassing geldende voorwaarden, worden afgedekt door een met de Maduro & Curiel’s Insurance Services N.V. samenwerkende verzekeraar. De risicodragende verzekeraars zijn altijd door de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten geaccepteerde verzekeraars. In de aan cliënt verstrekte voorwaarden en polis staat vermeld wie de uiteindelijke risicodrager is.

De Bsure producten, zoals aangeboden, zijn uniek in zowel voorwaarden als premie en zijn uitsluitend via de Maduro & Curiel’s Bank N.V. te verkrijgen.